Erritsø Y´s Men´s Club, Chartret d. 21. marts 1981

Mødested Erritsø Sognehus, Bytoften 4, 7000 Fredericia

Møder afholdes normalt 1. og 3. mandag i Sognehuset i Erritsø, kl. 18.00-20.00.

Ved møderne er der ofte en taler, som orienterer om et emne af almen interesse.

Der startes med fællesspisning, hvorefter klubbens aktuelle aktiviteter drøftes.

Desuden afholdes virksomhedsbesøg, udflugter m.v.

Foruden det lokale fællesskab er der mange muligheder for at deltage i møder og andre arrangementer på såvel distrikts- som landsplan; samt ikke mindst at møde Y's Men fra mange lande ved internationale konferencer o.l.

Der er også et internationalt udvekslingsprogram for unge.

Intranettet

Fra og med klubåret 2020 arkiveres alle udvalgsrapporter på Klubintranettet

Præsidiemøder i en mappe

Øvrige i mappen Udvalgsmøder, hvor hver udvalg har sin undermappe

Følgende formularer kan af medlemmer hentes på klubintranettet:

Ansøgning - ansøgning kan hentes af gæster på Hjemmesiden

Love

Toastmasterplan

Vedtægter

Velkomst