Hent ansøgningsskema her fra siden

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde / socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Til brug for ansøgning om støtte anvender klubben nedennævnte skema. Du kan hente skemaet her og udfylde det på PC. og fremsende det til klubben senest d. 1. marts hvert år. Adr. Præsident Ellen Wyke, Hvidkjærsvej 12, 7000 Fredericia. E mail: ellen.wyke@mail.dk, Tlf. 20832716

Hent skema ....

Erritsø Y´s Men´s Klub har ydet støtte til 17 projekter i 2021

Erritsø Y´s Men´s Klub har ydet støtte til 17 projekter i 2021

På grund af coronapandamiens hærgen, er uddelingen sket uden nogen form for ceremoni.

Nedenstående ansøgere er imødekommet med et beløb:

Diakonhøjskolen i Århus. Den Internationale linje 3.000 ,- kr.

Hjælp til hjemløse flygtningebørn International Aid Services 2.000,- kr.

Danmarks Kirkelige Mediecenter. Filmserie om kernebegreber i kristendommen med titlen: Hvem er ham Jesus egentlig? 500,- kr.

Sat 7 TV Kanalen spiller en meget vigtig rolle som formidler af kristne budskaber og værdier i den arabiske verden 1.000,- kr.

KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Støtte til drift af soldaterhjem, veteranhjem og soldaterhjem i Estland 3.000,- kr.

KFUM Spejdernes byggeprojekt ”Tilbygning til Lynghytten” 32.875,- kr.

KFUM-spejderne Peder Griib gruppe Tilskud til drift 15.000,- kr.

Fredericia Krisecenters støtteforening. Støtte til klienter 4.000,- kr.

Fredericia Provsti. Støtte til familielejr på Houens Odde 8.000,- kr.

KFUM & KFUK i Danmark. Støtter aktiviteter for 13 - 25 årige unge 5.000,- kr.

Legestuen Mariehønen i Erritsø. Støtte til arrangementer og kreative værksteder 1.000,- kr.

I alt 75.375.- kr.

6 Y´s Men Region Danmark projekter:

1. Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga i Tanzania.

2. Håb til udstødte konvertitter i Ngong i Cameroun.

3. Hjælpen til unge i og omkring Jelsava i Slovakiet

4. Time of fast

5. ASF støtter uddannelse af KFUM&K sekretærer

6. EF & YES. Y´s extension support Programmet

I alt 27.000

Årets totaluddeling 102.375,- kr.