Generalforsamling 2021

Se rferat fra generalforsamling 2021

Præsidiet:

Præsident: Ellen Wyke

Vicepræsident: Kirsten Rasmussen

Sekretær: Bodil Bruun-Toft

Skatmester: Erik Larsen

Pastpræsident: Niels Hejslet

 

Programudvalget

Kirsten, Henning, Lisbeth & Gerhard, Lissi & Leif

 

Serviceudvalget:

Alice & Erik, Edel &Niels

 

Aktivitets- og genbrugsudvalget:

Erik & Jette, Inger, Mette &Georg

 

BF- og WO-udvalget:

Niels & Edel, Ellen & Anders, Ruth, Bent

 

Presse-, medlems- og WEB-udvalget:

Henning, Bodil & Jens Christian, Kirsten

 

Husudvalget: Henning, Erik Lassen

 

Arkivudvalget: Bodil & Jens Chr., Ruth, Ellen W.