Bliv medlem

Klubben optager løbende nye medlemmer, som efter at have sat sig ind i klubbens love og bekendtgørelser, ønsker at deltage i et aktivt samvær, hvor det enkelte medlem efter bedste evne yder sit til et givende fællesskab.

Hvordan bliver jeg Y's Men

Y´s Men´s Clubber er kun ganske lidt logeprægede, men på den anden side så ønsker Y´s Men bevægelsen ikke bare at være en foredragsforening.

Man kan ikke melde sig ind i en klub, men giver man tilkende, at man er interesseret i Y´s Men bevægelsen, bliver man kontaktet af en Y's Men og derigennem komme man med i en klub.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Y's Men Region Danmark og om vores organisation, er du velkommen til at kontakte præsidenten i Erritsø Y´s Men´s Club.

Erritsø Y´s Men´s Klub i Erritsø og Lyng Kirkeblade

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med os, er du velkommen til at deltage i et par klubmøder.

Erritsø Y´s Men´s Club

Er en forening / klub I sognet, og tilsluttet Y´s Men´s International.

Medlemmerne mødes to gange om måneden i Erritsø Sognehus, hvor man spiser sammen og lytter til foredrag, der spænder fra kirkelige emner over emner af samfundsmæssig karakter, til problematikker i den tredje Verden.

Vi er for tiden 25 medlemmer, der fungerer sammen i et godt fællesskab. Sammenholdet styrkes i møderne, i udvalgsarbejdet og ikke mindst i samarbejdet med Kirkens Korshær om Genbrugsbutikken på Brovadvej.

Klubbens aktiviteter har siden starten i 1981 genereret lidt over 2.800.000 kr. I 2019 kunne der udloddes 204.000 kr. til en blandet buket af ansøgere.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med os, er du velkommen til at deltage i et par klubmøder.Henvendelse kan ske til et klubmedlem eller klubbens præsident Ellen Wyke, ellen.wyke@mail.dk tlf.: 20832716

 

Hvad er Y´s Men´s bevægelsen?

Y´s Men International er en humanitær hjælpeorganisation, der har sit udspring i det kristne livssyn. Organisationen er grundlagt i USA i 1922 som støtte til YMCA / KFUM.
Klubber findes i dag i alle verdensdele.

Region Danmark har ca. 3.000 medlemmer fordelt på mere end 140 klubber. Klubberne i Region Danmark uddeler hvert år mellem 15 – 20 mio. til lokalt kristent børne- og ungdomsarbejde og til brændpunkter i verden, hvor mennesker - især børn og unge lider nød.

Y’s Men’s klubberne består af mænd og kvinder, som ønsker at være med i et forpligtende kristent fællesskab, h

vor de fleste medlemmer har en baggrund i Den danske Folkekirke.
Klubberne tilstræber gennem aktiv tjeneste at styrke næstekærlighed og forståelse mellem folkeslag på tværs af nationale-, religiøse og kulturelle forskelle.

En Y’s Men’s klub er en tjenesteklub i lokalsamfundet. Som medlem er man indstillet på loyalt at støtte klubbens projekter, hvor også kammeratskab og fællesskab prioriteres højt.
 

Som Y’s Man er man medlem af en international humanitær organisation, og får del i et verdens- omspændende kammeratskab, der arbejder sammen om at styrke humanitære- og kristne aktiviteter rundt i verden.

På vegne af Erritsø Y´s Men´s Klub

Henning Møberg