Lokallivet

En kort beskrivelse af vor DNA

Y’s Men’s klubberne består af mænd og kvinder, som ønsker at være med i et forpligtende kristent fællesskab, hvor de fleste medlemmer har en baggrund i Den danske Folkekirke.
Klubberne tilstræber gennem aktiv tjeneste at styrke næstekærlighed og forståelse mellem folkeslag på tværs af nationale-, religiøse og kulturelle forskelle.

En Y’s Men’s klub er en tjenesteklub i lokalsamfundet. Som medlem er man indstillet på loyalt at støtte klubbens projekter, hvor også kammeratskab og fællesskab prioriteres højt.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.